Fra pollen til ny sort

Forædlingsprocessen er nøje tilrettelagt og udføres med grundighed, så landmanden sikres udsæd, der lever op til normer inden for bl.a. spiring og forekomst af udsædsbårne svampe.

Igennem forædling bliver det muligt at udvikle nye og forbedrede sorter, som er tilpasset forskellige dyrkningsområder og ikke mindst et konkurrencedygtigt marked. Planteforædling er en langsigtet og vigtig investering. Processen med at udvælge nye sorter er med andre ord med til at skabe de optimale forudsætninger for en succesfuld avl.

Tidligere tog det 12-15 år at fremstille en konkurrencedygtig sort. Sejet Planteforædling har udviklet og implementeret nye, hurtigere metoder, der forkorter denne proces til blot 5-6 år.

Læs hvordan processen foregår