Sejet Planteforædling har et særdeles stærkt sortiment af vårbygsorter, der ikke alene i Danmark dyrkes i stort omfang, men også med stor udbredelse rundt i Europa.  Sejet Planteforædling har derudover  et stærkt og traditionsbundet netværk med førende udenlandske planteforædlere. Med sorter herfra og sammen med egne sorter fra Sejet har DLG et meget stærkt såsædsprogram.

Kig i DLG´s vårsædsfolder, eller se vårbygsortimentet her på siden, samt produktblade på udvalgte sorter.