Sejet Planteforædling har ikke eget forædlingsprogram i markært, men igennem tæt og langvarigt samarbejde med de førende markærtforædlere i Europa afprøver vi en lang række sorter i vores forsøgsmarker. I tæt dialog med de forskellige forædlerfirmaer og  med afsæt i  resultaterne udvælges sorter, som kommer til at indgå i DLG’s sortiment.

Kig på neden for viste foldere for at læse mere om DLG’s markærtsorter – til både konventionelt og økologisk avl.