Sejet Planteforædling har eget, men yngre forædlingsprogram i vårhvede. Forædlingsprogrammet er rettet mod udvikling af vårhvedesorter som foder- og kvalitetssorter. Ikke alene til dyrkning i Danmark, men også rettet mod dyrkningsområder, hvor vårhvede udgør en stor del i sædskiftet.

I lande som Finland, Baltikum og Tyskland  er vårhvede en mere udbredt kornart. Gennem målrettet forædling har Sejet Planteforædling med sorterne Linnea og  Selina fået betydende markedsandele i bl.a Finland.

Gennem et tæt og stærkt netværk med andre vårhvedeforædlere i Europa repræsenterer Sejet Planteforædling traditionelt stærke vårhvedesorter, som Kapitol og KWS Fixum.

Se mere i DLGs såsædsfoldere: