Sejet Planteforædling har eget, men yngre forædlingsprogram i vårhvede. Forædlingsprogrammet er rettet mod udvikling af vårhvedesorter som foder- og kvalitetssorter. Ikke alene til dyrkning i Danmark, men også rettet mod dyrkningsområder, hvor vårhvede udgør en stor del i sædskiftet.  I efteråret fik vi sorten Quasimodo listet i Danmark, og mange nye fra eget program er i pipelinen. Gennem et tæt og stærkt netværk med andre vårhvedeforædlere i Europa repræsenterer Sejet Planteforædling traditionelt stærke vårhvedesorter, som Kapitol.