Notice: Constant WP_CACHE already defined in /nas/content/live/sejetdk/wp-config.php on line 67
Hestebønner - Sejet Planteforædling

Hestebønner har dyrkningsmæssigt været i rivende udvikling de senere år i Danmark. Fra 2017 til 2018 steg arealet således med hele 10.000 ha.  Den meget tørre vækstsæsonen 2018 blev imidlertid også for hestebønner  meget udfordrende og med noget skuffende udbytter. Betragter man derimod erfaringerne over en længere periode, har der været rigtig mange gode oplevelser med dyrkning af hestebønner i Danmark. Med udbytter over 7 tons pr ha, egen proteinforsyning, sorter der er markant tidligere i modning end historiske sorter,  samt gode muligheder for bedre at bekæmpe græsukrudt og samtidig  få etableret den efterfølgende vinterhvede i en yderst bekvem jord,  bliver der også i 2019 stor interesse for hestebønner.

Sejet Planteforædling har eget, men stadig et “ungt” forædlingsprogram inden for hestebønner.  Vi  tester og udvælger sorter fra udenlandske forædlere, der efterfølgende opformeres og forhandles af DLG. Velkedte sorter er Boxer, Birgit og nye sorter som Stella og Capri er på vej….