Muligheder ved anvendelse af de nye genomiske teknikker (NGT’er) i planteforædlingen

Læs mere

Planteforædling og klimaudfordringen

se mere

Majssorter til alle forhold

Se her

Sejets sorter dyrkes i hele Europa

Se her

Planteforædling og klimaudfordringen

læs mere

Planteforædling og klimaudfordringen

læs mere

Seneste nyt

27
JUN
Novo Holdings og DLG-koncernen indgår samarbejde om fremme af bæredygtig planteproduktion
Se Mere
Fra krydsning til konkurrencedygtigt produkt

Se processen fra Sejets laboratorie til landmændende rundt omkring i verden

Laboratorie/drivhus/mark
Krydsning af sorter foretages med det formål at skabe ny variation fx højere udbytte, gode dyrkningsegenskaber, forbedret sygedomsresistens og optimal kvalitetssammensætning.

Sejet leverer sorter til DLG

Såsædsproduktion
Skal sorten markedsføres, optages den på en national sortsliste. I Danmark er det DLG, der foretager den sidste klargøring af kornet, så den lever op til de gældende kvalitetskrav.

Landmanden

Landmanden
Det er vores opgave at skabe nye og forbedrede sorter, som er tilpasset nutidens krav, men også kan klare fremtidens udfordringer - til gavn for en sikker og god planteproduktion.

Velkommen til Sejet Planteforædling

Sejet Planteforædling har base ved Horsens.  Vores fornemste opgave er at udvikle nye sorter af planter, primært landbrugsplanter. Et overordnet mål for al planteforædling er at forøge udbyttet og kvaliteten af de dyrkede afgrøder under de aktuelle og fremtidige dyrkningsbetingelser. Sejet Planteforædling forædler sorter inden for byg, hvede og triticale. Derudover repræsenterer Sejet Planteforædling sorter indenfor de øvrige vigtige  landbrugsafgrøder som majs, vinterraps og havre.

Du er velkommen til at kontakte Sejet Planteforædling for rådgivning om sorter.

  • Vi benytter de nyeste teknologier
  • Vi har egne forædlingsprogrammer
  • Vi har stor succes med egne sorter
  • Vi samarbejder tæt med forædlingsfirmaer i
    en lang række lande
  • Vi kvalitetssikrer sorterne