Privatlivspolitik for kunde- og bortforpagterforhold i Sejet Planteforædling I/S

Nørremarksvej 67, 8700 Horsens

 

I forbindelse med vores salg, køb og markedsføring af vores produkter og services, indsamler og behandler Sejet Planteforædling I/S som dataansvarlig en række personoplysninger om kunder, leverandører, bortforpagter, brugere af vores af hjemmesider og sociale medier.

I denne privatlivspolitik beskrives en række forhold omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Kategorier af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Private- og arbejdskontaktoplysninger
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
 • Kundenummer
 • Placering
 • CVR-nummer (og SE-nummer)
 • Profession og titel
 • IP-adresse
 • Selskabsform
 • Bankoplysninger og kreditværdighed
 • Ejendomsoplysnings (ejerlav mv. ved pantsætning

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

 • Håndtering af kunder og bortforpagter, herunder;
  • Håndtering af ordre
  • Kundeoprettelse og det løbende forhold
  • Oprettelse af forpagtere og det løbende forhold
  • Levering af varer/produkter
  • Opfyldelse og indgåelse af kontrakter inkl. fakturering og inkasso
  • Analyse af produkter
  • Afregning af forpagtningsafgift
  • Ansøgning om grundbetaling hos Landbrugsstyrelsen

 

 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven, og andre legitime interesser:
  • Dokumentationspligt
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Personoplysninger indsamles fra dig i forbindelse med kunde- og bortforpagterforholdet.

Personoplysningerne indsamles i visse tilfælde fra;

 • Sejet Planteforædling’s hjemmeside i forbindelse med udfyldelse af formularer og cookies,

Retsgrundlaget for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger er følgende:

 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse og indgåelse af en kontrakt, som den registrerede er part i jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Behandlingen er for nødvendig for at forfølge legitime interesser jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige;
  • Tinglysningsloven

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for kunde- og bortforpagter håndtering, giver du os personoplysningerne for at kunne indgå en kontrakt med os. Du er forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan indgå i et kunde- og bortforpagterforhold, da oplysningerne er nødvendige for opfyldelse af kontrakten og i henhold til ovennævnte retsgrundlag.

 

Det juridiske grundlag for videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Landbrugsstyrelsen
 • Miljøstyrelsen
 • Banker
 • Transportører / eksterne vognmænd
 • Advokater

Formålet ved og det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne er følgende:

 • Videregivelsen er nødvendig af hensyn til opfyldelse og indgåelse af en kontrakt, som den registrerede er part i jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Videregivelsen er nødvendig for at forfølge legitime interesser jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f
 • Videregivelsen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige;
  • Bekendtgørelse om Jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden
  • Tinglysningsloven

Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi overfører dine personoplysninger til vores it-leverandører, som opbevarer personoplysningerne.

Vi overfører dine personoplysninger til inkassobureau i tilfælde af misligholdelse.

Vi overfører dine personoplysninger til leverandører, herunder leverandører af kontroller.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører ikke personoplysningerne til modtagere i lande uden for EU/EØS.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 5 år efter endt kunde- bortforpagtningsforhold.

Dine øvrige rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning og behandling af dine oplysninger til brug for direkte markedsføring.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os ved at rette henvendelse til følgende e-mail: mho@sejet.dk

 

Sejet Planteforædling I/S, Nørremarksvej 67,8700 Horsens, Tlf.: 7627 5200, CVR: 1479 7246

Dato: 25. maj 2018