Privatlivspolitik for Sejet Planteforædling I/S

Nørremarksvej 67, 8700 Horsens

 

I forbindelse med ansættelse i Sejet Planteforædling, behandler Sejet Planteforædling som dataansvarlig en række personoplysninger om vores medarbejdere og jobansøgere.

I denne privatlivspolitik beskriver vi en række forhold omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger.

 

Kategorier af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger om dig:

 

MEDARBEJDERE: JOBANSØGERE:
·         Navn

·         E-mail

·         Telefonnummer

·         Køn

·         Fødselsdato

·         Foto

·         CV

·         Kontooplysninger (Nem-konto)

·         CPR-nr.

 

·         Navn

·         E-mail

·         Telefonnummer

·         Køn

·         Fødselsdato,

·         Foto

·         CV

·         CPR-nr.

 

 

Vi indsamler og behandler følgende særlige kategorier af personoplysninger om dig:

 • Helbredsoplysninger

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

 • Håndtering af personaleadministration, herunder;
  • Rekruttering
  • Lønforhold
  • Pension
  • Opsigelser
  • Overholdelse af lovgivning om indberetninger for f.eks. SKAT, sygdom (ift. sygedagpenge) mv.

 

 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven), og andre legitime interesser, herunder:
  • Dokumentationspligt
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Retsgrundlaget for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger er følgende:

 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse og indgåelse af en kontrakt, som den registrerede er part i jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige;
  • Skattekontrolloven
  • Lov om indkomstregister
  • Sygedagpengeloven
 • Behandlingen er nødvendig for at forfølge legitime interesser jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f

Medarbejdere:

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for personaleadministration, giver du os personoplysningerne for at kunne indgå en kontrakt med os. Du er forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan indgå i et ansættelsesforhold, da oplysningerne er nødvendige i henhold til ovenfor nævnte lovkrav.

 

Jobansøgere:

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig i forbindelse med jobansøgninger, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan tage dig i betragtning til ansættelsen.

Det juridiske grundlag for videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • DI (Dansk Industri)
 • Lokale kommuner
 • SKAT
 • Danmarks Statistisk
 • Pensionsselskaber

Formålet ved og det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:

 • Videregivelsen er for nødvendig for at forfølge legitime interesser jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. Videregivelsen sker til DI, som repræsentere arbejdsgiver i eventuelle sager, og den legitime interesse består i muligheden for at DLG a.m.b.a. som arbejdsgiver kan få juridisk bistand.
 • Videregivelsen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige;
  • Skattekontrolloven
  • Lov om indkomstregister
  • Sygedagpengeloven

Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi overfører dine personoplysninger til vores it-leverandør, som opbevarer personoplysningerne for os.

 

Hvor stammer personoplysningerne fra

Persondata indsamles fra dig og, i ansættelsesforløb, fra eventuelle referencer, som du har givet os lov til at kontakte.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de anførte formål, dog ikke længere end 5 år efter endt ansættelse eller 6 måneder efter et afslag på jobansøgning.

 

Dine øvrige rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os ved at rette henvendelse til følgende e-mail: mho@sejet.dk.

 

Sejet Planteforædling I/S

Nørremarksvej 67

8700 Horsens

7627 5200

CVR 1479 7246

 

Dato: 25. maj 2018