28
MAR

Innovationsmester i hvededyrkning på Sejet

Seks eksperter kæmper om den bedste bundlinje i vinterhvede

Innovationsmester i hvededyrkning 2017 er en konkurrence, hvor DLG udfordrer fem planteavlskonsulenter på udvalgte topsorter fra Sejet Planteforædling.

Som noget nyt kan du her på siden og i magasinet Mark følge seks hvedeeksperter, der dyster om at få det højeste nettoudbytte pr. hektar på forsøgsparcellerne på Sejet Planteforædling.

Frem til høst skal de seks deltagere i konkurrencen pleje hveden efter alle kunstens regler og dyste om at opnå det bedste resultat på bundlinjen.

Se klip fra Innovationsmesteren og  læs herunder om eksperternes strategier:

Mød deltagere herunder:

Carsten Fabricius, LMO
Sort: Sheriff
Jeg har valgt sorten Sheriff, fordi det var topsorten ved sidste års forsøg herude på Sejet Planteforædling. Sorten er også meget sund og lejesædets karakter er meget lav, så jeg tror på, vi her kan få et meget flot udbytte – en rigtig vindersort. Min strategi er, at have det bedste nettoudbytte. Jeg har valgt at grundgøde mine parceller med 175 kg. NPK 8-11-20, selvom der er høje fosfor kalital. Det har jeg gjort fordi, hvis vi skal op og have 11-12 tons hvede pr. hektar, skal der et stort input af næringsstoffer til af fosfor og kali. Derudover har jeg så udbragt 175 kg. NS 27-4, så vi i alt ender på 60 kg. kvælstof pr. hektar i marken.

Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening
Sort: Benchmark
Ved etableringen i efteråret valgte jeg at tildele hveden 100 kg. DAP-gødning pr. hektar for at sikre en god rodudvikling. Jeg sigtede efter at etablere 320 planter pr. kvadratmeter. Ved optællingen i januar var der 321. så det er jeg godt tilfreds med. Afgrøden er dog rigelig kraftig. Lige nu har hvedeplanterne tæt ved tre sideskud pr. plante i gennemsnit. Selvom der er et hul i vores viden i forhold til at have et fast mål for præcist hvor mange aksbærende skud, vi skal sigte efter, ønsker jeg ikke, at alle de sideskud, der er nu, skal blive aksbærende. Derfor trækker jeg første tildeling en anelse og kører med en moderat mængde kvælstof ved første  tildeling. Dosis fastlægges, når jeg har set resultatet af N-min analyserne.

 

Jacob Møller, LandboNord
Sort: Sheriff
Jeg placerede 50 kg. DAP-gødning pr. hektar. Det har jeg også anbefalet til en del af mine kunder i Nordjylland. Især hvis de dyrker hvede på marker med bakketoppe eller andre arealer, hvor hveden kan have det svært. Her på Sejet kunne jeg måske have sparet DAP-gødningen, da fosfortallene ligger på 3,0, og vi havde ideelle forhold under fremspiringen og en mild vinter. DAP-gødningen i efteråret og kalital, som er målt til 16,2, gør dog, at jeg vil gøde hveden med rene N-gødninger. Den milde lokalitet er afgørende for, at jeg ikke regner med at sprøjte med mangan i foråret. Til gengæld overvejer jeg om jeg skal bekæmpe enårig rapgræs. Eventuel bekæmpelse vil ske cirka 1. april.

 

Troels Toft, Patriotisk Selskab
Sort: Benchmark
Jeg har en flot plantebestand i mine parceller. Jeg sigtede bevidst efter at få plantetallet lidt ned og ville med placering af DAP-gødning ved såning opnå relativt få, men stærke planter. Målet var 280 planter pr. kvadratmeter. Plantetællingen i januar viste, at der er 310 planter pr. kvadratmeter. Jeg forventer at høste 12-13m ton pr. hektar. Det vil jeg opnå ved at tildele cirka 70 kg. N pr. hektar ved første tildeling midt i marts. Det skulle gerne resultere i 650-700 aks pr. kvadratmeter. Der er lidt enårig rapgræs og fuglegræs i parcellerne. Det overvejer jeg at bekæmpe med en lille dosis Cossack OD. Jeg regner ikke med at sprøjte med mangan, da der ikke er tegn på mangel, og jorden er velpakket.

 

Anders Green, DLG
Sort: Creator
Jeg har valgt sorten Creator og vil gøde den ad fire gange for at kunne afregne den som brødhvede. Det giver dog en udfordring i forhold til lejesæd, da jeg ikke må vækstregulere hveden. Derfor vil jeg moderere gødningstildelingen og foretage en sengødskning for at øge proteinindholdet i kernerne. Jeg sigtede efter 300 planter pr. kvadratmeter. Ifølge optællingen i januar er der 299 planter pr. kvadratmeter. Jeg regner ikke med at sprøjte med mangan, men følger udviklingen i marken. Jeg satser på, at afgrøden kan klare konkurrencen med de få enårige rapgræs, der er i parcellerne. Creator har en god resistens over for septoria. Derfor regner jeg med, at jeg kan nøjes med en todelt svampestrategi.

 

Lars Skovgaard Larsen, Gefion
Sort: Benchmark
Jeg har fravalgt at tildele DAP-gødning ved etablering, da forsøgene viser, at det kun i ganske få forsøg har resulteret i et nettomerudbytte. Jeg regner heller ikke med at sprøjte med mangan, da parcellerne er på en mild og kystnær lokalitet med en rigtig god jord. Jeg sigtede efter at etablere 320 planter pr. kvadratmeter. Ved optællingen var der 339 planter. Det er rigeligt. Derfor regner jeg med at skulle vækstregulere hveden. Derudover vil jeg formentlig flytte noget kvælstof fra den første tildeling i marts til anden tildeling i april. Jeg regner med at bekæmpe enårig rapgræs med ca. 0,5 liter  Atlantis pr. hektar ca. 1. april. Hvis sprøjtningen trækker ud, vil jeg overveje, om jeg skal tage lidt CCC med.

Følg deltagerne her på siden
Du kan følge deltagerne, og hvordan det går deres afgrøder, her på siden, hvor vi løbende vil give status fra marken.

 

Carsten Fabricius, LMO
Sort: Sheriff
Jeg har valgt sorten Sheriff, fordi det var topsorten ved sidste års forsøg herude på Sejet Planteforædling. Sorten er også meget sund og lejesædets karakter er meget lav, så jeg tror på, vi her kan få et meget flot udbytte – en rigtig vindersort. Min strategi er, at have det bedste nettoudbytte. Jeg har valgt at grundgøde mine parceller med 175 kg. NPK 8-11-20, selvom der er høje fosfor kalital. Det har jeg gjort fordi, hvis vi skal op og have 11-12 tons hvede pr. hektar, skal der et stort input af næringsstoffer til af fosfor og kali. Derudover har jeg så udbragt 175 kg. NS 27-4, så vi i alt ender på 60 kg. kvælstof pr. hektar i marken.