31
JUL

Neptun vinterbyg – højestydende toradet sort i 2019

Årets Landsforsøg i vinterbyg er nu opgjort.

NEPTUN er den højestydende toradede sort i 2019 af de markedsrelevante vinterbygsorter til udsåning i efteråret. Med forholdstal 103 som gennemsnit af fem års Landsforsøg har Neptun er sorten den højestydende toradede sort i denne periode. Neptuns  robusthed og store dyrkningsstabilitet er hermed veldokumenteret..

Ud over det høje udbytte i Neptun er sorten særligt kendetegnet ved en særdeles attraktiv kernekvalitet samt det meget stærke strå.  Neptun har derudover en god og balanceret sygdomsresistens.

Se produktblad